Merry Christmas from the Hungarian Free Press

They might have different shapes, different dough preparation, different filling ratios, different additional ingredients, different finishing touches…

But at the end in all of these countries delicious Christmas poppy seed rolls are an indispensable part of the Christmas feast.

Have a wonderful mákos bejgli.

Happy Holidays.

3 Comments

 1. Thank you for that yummy picture. My husband and I just had a slice of dios (walnut) beigli and my Canadian nephew called from Calgary to ask for my recipe. Yearly Christmas tradition.

 2. Avatar Dr, FODOR ANDRÁS says:

  Karácsony és hanuka különös kapcsolata
  Megyeri A. Jonatán Jiddiskeit, Kultúra 2020. december 24. csütörtök, 18:03

  Bár a zsidó hanuka és a keresztény karácsony ünnepei közt első látásra kevés közös vonás fedezhető fel, kétségtelen, hogy a téli időszak monoteista ünnepei jelentős hatást gyakoroltak egymásra és üzenetüknek számos közös metszete van. Megyeri A. Jonatán írása.

  Karácsonykor a názáreti Jézus születését ünnepi a keresztény világ többsége, hanuka ezzel szemben egy, a keresztény megváltó vélt születési dátuma előtt majd kétszáz esztendővel lezajlott sikeres zsidó felkelés évfordulójára emlékszik. A két ünnep más-más okból, de hasonló üzenetet hordoz. A téli napforduló körüli időkre eső mindkét ünnep a fény sötétség feletti diadalát hirdeti, igaz, nem egyforma megközelítésből.

  A fény, mint az isteni gondviselés, az igazság és a szeretet szimbóluma hangsúlyos szerepet foglal el úgy a karácsony, mint a hanuka fogalomtárában. A keresztény megváltó születése ugyanúgy a jó győzelme a rossz, az világosság diadala a sötétség felett, ahogy a hős Makkabeusok ellenálltak a túlerőben lévő pogány szír-görög kultúra behatása ellen.

  A Talmud rendelete szerint a hanukai gyertyák nyolc estén át kerülnek meggyújtásra méghozzá oly módon, hogy az első este egy, a másodikon kettő, a harmadikon három lángot gyújtunk egészen addig, míg az ünnep utolsó napján nyolc gyertya világít. Az egyre növekvő számú gyertya a polgári időszámítás előtti első században élt Hillél rabbi véleményét tükrözi. Vele szemben a nagyjából ugyan abban az időben élt Sámmáj rabbi fogalmazta meg véleményét, mely szerint a hanukai gyertyákat csökkenő számban kellene meggyújtani, az első este nyolcat, a másodikon hetet és így tovább. Sámmáj rabbi logikája azon alapszik, hogy csakúgy, mint a hanukai csoda során a jeruzsálemi Szentélyben, az egy napra elegendő olaj egyre csökkent, végül a nyolcadik napon elfogyott, hasonlóan csökkenjen fokozatosan a gyertyák száma is.

  Hillél rabbi érvelése a növekvő számban meggyújtott gyertyák mellett ugyanakkor egy fontos rabbinikus alapvetést hirdet: amikor szentségről van szó, a cél növekedés, nem pedig a visszalépés.

  Feltételezhető, hogy a karácsonyi időszak elmaradhatatlan jelképe, az adventi gyertyák meggyújtása is ezt a logikát követi. Igaz, hogy a 19. század közepén meghonosított szokás az egyes gyertyák mellé más és más jelentést társít, a karácsony ünnepére való készülődés, az „előremenetel és fejlődés” emlékeztet a hanukai gyertyák meggyújtásának rendjére.

  Az sem lehet véletlen, hogy a karácsony az egyetlen olyan ünnep, mely este kezdődik és nem reggel vagy éjfélkor. Az Edward Kessler és Neil Wenborn által írt Keresztény-zsidó kapcsolatok szótára című munka egyértelműen zsidó eredetre vezeti vissza ezt a szokást, hiszen közismert, hogy a zsidó naptár estétől estéig számítja a napokat, hűen a Teremtés könyvének verséhez: „És lett este és lett reggel”.

  Kessler és Wenborn munkájában e rendhagyó szokás okaként éppen a sötétségben világító fény üzenetének iterálását látja.

  Ugyanakkor a hanuka és karácsony közti kölcsönhatás közel sem egyirányú. Egy régi jiddis közmondás úgy fogalmaz, „amint van a keresztényeknél, úgy van a zsidóknál is”, ami tulajdonképpen beismerése a diaszpórában élő zsidókra ható külső befolyás hatékonyságának.

  A karácsonyi ajándékozás szokása ugyanis a zsidó hanuka ünnepén is gyors népszerűségre tett szert. Miközben karácsonykor a keresztény világban az ajándékozás szokása a Jézus születésekor tiszteletüket tevő három király illetve bölcs által hozott felajánlására emlékezik, a zsidók körében hanukakor pusztán azért terjedt el ez a szokás, hogy az ünnepi időszakban a zsidó gyerekek se maradjanak meglepetés nélkül. A modern kereskedelem pedig örömmel szolgálja ki, esetenként gerjeszti az ajándékozási lázat mind keresztények, mind zsidók körében.

  Hanukarácsony, avagy van-e párhuzam a két ünnep között?

  A fény erejének üzenete, a sötétség feletti győzelem reménye pont ezekben a napokban válik igazán hangsúlyossá, mikor a nappalok a legrövidebbek.

  Neokohn 1hozzászólás
  A karácsonnyal azonban nem ér véget a téli ünnepkör, hiszen hanuka nyolc napjához hasonlatosan karácsony után nyolc nappal kezdődik a Gergely naptár szerinti újév, mely egyben a keresztény megváltó körülmetélésének és névadásának napja is (circumcisio Domini).

  Persze csak elviekben, mert ugyan a názáreti Jézust minden bizonnyal a zsidó hagyományok szerint a születése utáni nyolcadik napon metélték körül (ezt Lukács evangéliuma 2:21 is állítja és noha nem kortárs megfigyelésről van szó, semmi okunk kételkedni ennek igazában) mivel Jézus tényleges születésének napja nem ismert, az újév is mesterségesen, de nem oktalanul kitűzött dátum.

  A hanuka és karácsony ünnepek közti párhuzam felemlegetése számos okból fontos, korunkban talán még inkább. Egyrészről nyomatékosítja azt a sokszor és sokak által elfeledtetni kívánt tényt, hogy a zsidóság és a kereszténység közt szoros és ősi kapcsolat van, másrészről eszünkbe juttatja azt, hogy alapvetően mindannyian hasonló értékeket vallunk a jó és rossz, helyes és helytelen, igazság és becstelenség dolgában miközben töretlenül bízunk az isteni megváltásban.

 3. Avatar Stephen Herald says:

  If you don’t want to make it, you can buy one at Édesem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *